NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - September 2017

9/12/2017
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 8 10 4 8 30 Match Winner
Dennis Eidson AA 3 5 5 4 17  
David Harris A 4 7 3 3 17  
Robert Wilson B 3 3 3 4 13  

Hunting Rifle Match

Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 6 9 5 6 26 Match Winner
Dennis Eidson AAA 8 7 5 3 23  
David Harris AA 4 3 2 4 13  
Robert Wilson B 1 1 1 3 6  
 

Categories: Match Results