NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - March 2017

3/13/2017
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 9 10 7 8 34 Match Winner
Dennis Eidson AA 4 6 5 6 21  
Tim Flanagan UNCL 0 1 0 1 2  
John Gantt A 3 3 2 2 10  
Jason Hall A 7 4 2 5 18 1st A class
David Harris A 6 4 1 3 14  
Grant Harris B 2 1 1 0 4  
Rex Lutz AA 3 1 3 3 10  
Ed Sharp A 3 4 2 2 11  

 

Hunting Rifle Match

Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 9 9 7 10 35 Match Winner
Dennis Eidson AAA 7 8 7 7 29  
Tim Flanagan UNCL 2 1 0 1 4  
Jason Hall AA 6 4 2 3 15  
David Harris AA 5 5 2 1 13  
Grant Harris B 3 4 2 0 9  
Ed Sharp A 6 2 4 3 15  

 

 

Categories: Match Results