NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - February 2017

2/17/2017
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 7 9 7 8 31 Match Winner
Zach Brigham B 1 3 2 1 7  
Dennis Eidson AA 8 6 2 6 22  
John Gantt A 5 5 1 2 13  
Bill Howell B 4 2 3 2 11  
Bret Howell B 4 4 1 2 11 1st B class
Ed Sharp A 4 6 1 2 13  

Hunting Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 7 10 5 6 28 Match Winner
Zach Brigham B 6 2 4 2 14  
Dennis Eidson AAA 7 6 1 5 19  
John Gantt A 4 5 4 3 16  
Bret Howell B 2 2 2 1 7  
Ed Sharp A 6 3 2 3 14  

 

 

Categories: Match Results