NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - November 2016

11/22/2016
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 7 9 7 7 30 Match Winner
Dennis Eidson AA 7 5 4 4 20  
Nancy Grunnet B 1 2 1 1 5  
Bret Howell B 3 1 5 2 11 1st B class
Keena Howell B 3 4 1 0 8  
Denise Nicodemus UNCL 2 0 0 0 2  
Ed Sharp A 4 3 2 2 11  

Hunting Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 7 9 5 9 30 Match Winner
Dennis Eidson AAA 6 5 5 4 20  
Nancy Grunnet UNCL 8 2 1 2 13 1st B class
Bret Howell B 2 2 4 2 10  
Keena Howell B 3 2 0 0 5  
Denise Nicodemus UNCL 2 0 1 1 4  
Ed Sharp A 6 4 4 4 18  

 

 

Categories: Match Results