NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - July 2016

11/22/2016
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 9 10 3 7 29 Match Winner
Zach Brigham UNCL 4 1 2 2 9  
Dennis Eidson AA 5 5 7 8 25  
John Gantt A 5 5 6 1 17  
Corey Hayes UNCL 7 7 2 5 21 1st B class
Bill Howell B 2 2 2 2 8  
Bret Howell B 1 1 2 2 6  
Keena Howell B 0 4 0 1 5  

Hunting Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 8 9 4 6 27 Match Winner
Zach Brigham UNCL 4 2 0 5 11  
Dennis Eidson AAA 4 8 5 5 22  
John Gantt A 7 4 2 5 18  
Corey Hayes UNCL 8 2 3 2 15  
Bill Howell B 1 1 2 1 5  
Bret Howell B 1 4 1 2 8  
Keena Howell B 2 2 0 0 4  

 

 

Categories: Match Results