NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - June 2016

11/22/2016
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 10 7 5 5 27 Match Winner
Dennis Eidson AA 6 6 5 4 21  
John Gantt A 6 1 5 6 18  
Bill Howell B 2 3 0 2 7  
Vernon Jones A 9 3 3 4 19 1st A class
Ed Sharp A 5 3 1 5 14  

Hunting Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 7 9 4 9 29 Match Winner
Dennis Eidson AAA 5 4 2 7 18  
John Gantt A 5 5 1 4 15  
Bill Howell B 5 2 1 3 11  
Vernon Jones A 6 3 2 7 18 1st A class
Ed Sharp A 3 2 3 1 9  

 

 

Categories: Match Results