NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - February 2016

2/20/2016
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 8 8 4 7 27 Match Winner
Dennis Eidson AA 4 6 7 3 20  
John Gantt A 4 6 5 3 18 1st A/B Class
Jason Hall AA 5 5 5 3 18  
David Harris A 3 4 2 3 12  
Grant Harris B 1 0 1 1 3  
Keena Howell B 3 2 0 0 5  
Ed Sharp A 3 5 2 1 11  

Hunting Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 9 8 4 4 25 Match Winner
Dennis Eidson AA 7 8 3 4 22  
John Gantt A 5 3 4 5 17 1st A/B Class
Jason Hall AA 7 4 5 4 20  
David Harris B 4 5 0 4 13  
Grant Harris B 2 1 0 1 4  
Ed Sharp A 3 4 2 2 11  

 

 

Categories: Match Results