NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - September 2015

11/18/2015
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 8 7 7 6 28 Match Winner
Sam Clark A 3 2 3 1 9  
Dennis Eidson AA 8 7 3 5 23  
David Harris UNCL 5 6 1 2 14  
Rex Lutz AA 0 6 2 5 13  

Hunting Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 9 8 7 7 31 Match Winner
Sam Clark A 6 4 2 4 16  
Dennis Eidson AA 7 7 5 4 23  
David Harris UNCL 2 7 4 1 14  

 

 

Categories: Match Results