NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - December 2014

12/30/2014
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 4 8 5 6 23 Match Winner
M. Carroll/M. Vasovski UNCL 2 1 2 2 7  
Sam Clark A 4 6 4 5 19  
Dennis Eidson AA 5 7 5 3 20  
Lance Forbes B 3 3 0 2 8  
John Gantt A 5 6 4 1 16  
Rex Lutz AA 6 3 4 2 15  
Ed Sharp A 3 6 6 4 19 1st A (shootoff)

 

Hunting Rifle Match

Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Mical Bowling M 10 10 5 6 31 Match Winner
Sam Clark A 3 4 1 4 12  
Dennis Eidson AA 7 4 2 6 19  
Lance Forbes B 5 5 1 4 15  
John Gantt A 5 4 1 3 13  
Rex Lutz AA 4 6 3 2 15  
Ed Sharp A 5 4 3 3 15 1st A

Categories: Match Results