NRA Small Bore Silhouette Rifle Match Results - November 2014

11/17/2014
Standard Rifle Match
Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Sam Clark A 7 3 2 5 17.
Dennis Eidson AA 7 6 3 5 21  
Lance Forbes B 5 2 2 1 10 1st B
Bill Howell B 3 1 0 1 5  
Vernon Jones A 6 4 4 3 17 1st A (shootoff)
Rex Lutz AA 7 3 0 2 12  
Michael Phillips B 0 0 0 0 0  
Kirk Shanahan B 1 2 4 2 9  
Ed Sharp A 3 6 2 1 12  
Daniel Wood AAA 10 8 9 5 32 Match Winner

 

Hunting Rifle Match

Shooter Class Chkn Pig Trky Ram Total  
Dennis Eidson AA 6 9 3 4 22  
Lance Forbes B 1 1 4 1 7 1st B
Bill Howell B 2 0 0 4 6  
Rex Lutz AA 6 5 5 2 18  
Kirk Shanahan B 1 1 0 0 2  
Ed Sharp A 4 7 1 2 14  
Daniel Wood AAA 8 6 7 5 26 Match Winner

 

 

Categories: Match Results